baner
<<<Strona główna
Galeria zdjęć
linia

Wycieczka do Krakowa w ramach projektu „Odkrywam Małopolskę”.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Szkolny konkurs online "Mój ulubiony sport podczas pandemii".

foto foto foto foto foto
foto foto foto foto foto foto foto

Jasełka

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Narodowe Święto Niepodległości.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Kampania „No Promil No Problem” - XII edycja.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Festiwal „Ocalić od zapomnienia”.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Ślubowanie I klasy.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Dzień Papieski.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Dzień Edukacji Narodowej.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Chata górska Cyrla - rajd szkolny.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Zajęcia pokazowe z druku 3D i programowania.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

18 Gminny konkurs literacko-plastyczny pt. „Mity, podania, legendy - u źródeł historii i literatury”.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Dzień Europy 2019.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Jasełka w Dzień Seniora.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

III Gminny Festiwal Poetów – Piosenkarzy XX wieku „Ocalić od zapomnienia”.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Trzetrzewina dla Niepodległej.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Konkurs na koszulkę o treści patriotycznej.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Pokaz historyczny.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Dzień Papieski.

foto foto foto foto foto foto

Dzień Edukacji Narodowej.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Wyjście na cmentarz z I wojny światowej.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Święto Patrona Szkoły.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Oddział przedszkolny dla Mam, Babć i Dziadków.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Gminny Konkurs Literacko-plastyczny „Mity, podania, legendy - u źródeł historii i literatury”.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Konkurs „Wiem, co jem”.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Dzień Europejski.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Jasełka.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

II Gminny Festiwal Twórczości Poetów – Piosenkarzy XX wieku „Ocalić od zapomnienia”.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

„Nasze Powietrze w Naszych Rękach”.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Ślubowanie I klasy.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Dzień Edukacji Narodowej.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

"Żywa lekcja biologii".

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Wycieczka na Halę Łabowską.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Dzień Mamy w „zerówkach”.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Święto Konstytucji 3 Maja.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Pierwszy Gminny Wielobój Sportowo-Historyczny pod hasłem: „BOHATEROM POLSKIEJ WOLNOŚCI”.

foto foto foto foto foto foto

Dzień Seniora.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Mistrzostwa Międzygminne w mini koszykówce dziewcząt i chłopców.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Jasełka.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

I Gminny Festiwal Poetów-Piosenkarzy XX wieku „Ocalić od zapomnienia”.

foto foto foto foto foto foto

„Circus youth” w Trzetrzewinie.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Szkolna Liga Rugby-Tag - eliminacje regionalne.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Kampania NO PROMIL - NO PROBLEM 2016.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

I Gminny Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej „RADOSNA NIEPODLEGŁOŚCI”.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Uroczysta akademia oraz koncert pieśni patriotycznej z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Ślubowanie klasy I Gimnazjum.

foto foto foto foto foto foto

Ślubowanie klasy I SP.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Festiwal Filmów Dla Dzieci „KINOJAZDA”.

foto foto foto foto foto foto

Wizyta specjalistek z NATUR HOUSE.

foto foto foto foto foto foto

Dzień Edukacji Narodowej.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Wycieczka na Jaworzynę Krynicką i do Feleczyna.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Spotkanie z przedstawicielką Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Nowego Sącza.

foto foto foto foto foto foto

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Pielgrzymka do Rzymu wolontariuszy z Gimnazjum.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

IX edycja projektu „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”

foto foto foto foto foto foto

Wicemistrzostwo i brązowy medal na Mistrzostwach Wojewódzkich w RugbyTAG w Krakowie. Karolina Pacholarz MVP mistrzostw.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

„Witaj Majowa Jutrzenko! Święto Konstytucji 3 Maja”.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Ślubowanie klas pierwszych.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Miażdżymy konkurencje w nowej dyscyplinie w naszej gminie - I Mistrzostwa Gminy w RUGBY TAG.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto
foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Mistrzostwa Gminy w 4boju LA na stadionie ARENA w Trzetrzewinie.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Koncert charytatywny „Gramy dla Julki”.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Dzień Sportu 2014.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

„Witaj majowa jutrzenko - Święto Konstytucji 3 maja”

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Małopolski projekt "Mieć wyobraźnię miłosierdzia".

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

VI Mistrzostwa Szkoły w Halowej mini Piłce Nożnej "1x1".

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Mistrzostwa Gminy Chełmiec w mini piłce siatkowej chłopców w Trzetrzewinie.

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Pierwszy trening piłkarski roku szkolnego 2012/2013

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto
<<<Strona główna
linia
sp_trzetrzewina@chelmiec.pl