baner
<<<Strona główna
Logopeda
linia

Logopeda - mgr Beata Martuszewska

Zajęcia logopedyczne:

wtorek7.30 - 8.15klasa 1
środa9.05 - 9.50klasa 3a i 3b
czwartek7.30 - 8.15klasa 2
czwartek10.00 - 11.00klasa 0
piątek10.00 - 11.00klasa 3aLogopeda - mgr Małgorzata Zygmunt

Zajęcia logopedyczne:

wtorek7.25 - 8.10klasa 4 i 5
środa7.25 - 8.10klasa 7chł.
piątek7.25 - 8.10klasa 7 i 6


Logopeda - specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

Zadania logopedy szkolnego:
- przeprowadzanie badań wstępnych w celu ustalenia mowy uczniów,
- diagnozowanie logopedyczne,
- organizowanie pomocy logopedycznej,
- prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej oraz grupowej,
- podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji,
- wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.

Korygowane wady: jąkanie się, opóźniony rozwój mowy, nieprawidłowa realizacja głosek z zakresu inwentarza głosek polskich.

Ćwiczenia na zajęciach: usprawniania narządów oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych, ćwiczenia oddechowo - relaksacyjne, wywoływania prawidłowej i korygowania błędnej wymowy głosek, rozwijające mowę w grupach przedszkolnych.
<<<Strona główna
linia
adm.zst@gmail.com