baner
<<<Strona główna
Logopeda
linia

Logopeda - mgr Beata Martuszewska

Godziny pracy logopedy:

poniedziałek9.40 - 11.40
środa7.55 - 12.40
czwartek10.40 - 11.25Logopeda - mgr Małgorzata Zygmunt

Godziny pracy logopedy:

wtorek8.50 - 9.35
środa9.35 - 10.10
czwartek8.00 - 9.35
piątek8.50 - 9.35 i 12.35 - 13.20


Logopeda - specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

Zadania logopedy szkolnego:
- przeprowadzanie badań wstępnych w celu ustalenia mowy uczniów,
- diagnozowanie logopedyczne,
- organizowanie pomocy logopedycznej,
- prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej oraz grupowej,
- podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji,
- wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.

Korygowane wady: jąkanie się, opóźniony rozwój mowy, nieprawidłowa realizacja głosek z zakresu inwentarza głosek polskich.

Ćwiczenia na zajęciach: usprawniania narządów oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych, ćwiczenia oddechowo - relaksacyjne, wywoływania prawidłowej i korygowania błędnej wymowy głosek, rozwijające mowę w grupach przedszkolnych.
<<<Strona główna
linia
adm.zst@gmail.com