baner
<<<Strona główna
Organizacje uczniowskie
linia

logo
Szkolne Koło LOP
Opiekunowie: mgr Dorota Witowska, mgr Małgorzata Zygmunt

CELE OGÓLNE:
  • kształtowanie określonych postaw i umiejętności w obcowaniu z przyrodą,
  • wyposażenie ucznia w umiejętności obserwacji własnego środowiska oraz zmian zachodzących pod wpływem działalności człowieka,
  • uwrażliwienie uczniów na piękno przyrody.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
  • propagowanie działalności ekologicznej wśród młodzieży,
  • wyjaśnianie konieczności ochrony środowiska,
  • akcentowanie wpływu środowiska na organizm ludzki,
  • poznawanie elementów i cech środowiska lokalnego,
  • wyjaśnienie skutków ingerencji człowieka w środowisko,
  • orientowanie się w różnorodności świata roślinnego i zwierzęcego.

Główną ideą prowadzenia Szkolnego Koła LOP jest rozbudzenie ekologicznych zainteresowań uczniów, rozwijanie świadomości ekologicznej, rozumienie relacji człowieka z przyrodą, wpływu środowiska na zdrowie i życie człowieka.
Uczniowie w aktywny sposób brali udział w akcji „Sprzątnie Świata”, poszczególne klasy sprzątały przydzielony im teren.
Podczas zajęć świetlicowych prowadzone były zajęcia dotyczące otaczającego nas świata.
Został także przeprowadzony konkurs plastyczny wśród uczniów Szkoły Podstawowej pt. „Świat wokół nas”.
W klasach młodszych przeprowadzona została akcja dokarmiania ptaków. Wcześniej uczniowie gromadzą karmę, by podczas mrozów mieli czym dożywiać głodne ptaki.
Podczas spotkań były przeprowadzane różne konkursy plastyczne, wiedzowe czy literackie o tematyce ekologicznej i przyrodniczej.
Do SK LOP zostali przyjęci nowi członkowie, którym wręczono legitymacje.
logo
Szkolne Koło PCK
Opiekunowie: mgr Izabela Radzik, mgr Joanna Janus, mgr Agata Wilk, mgr Kinga Kurowska

Głównym celem szkolnego koła PCK jest uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych, kształtowanie pozytywnego stosunku do osób potrzebujących i cierpiących jak również propagowanie wzajemnej życzliwości, dobroci i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka.
Uczniowie aktywnie angażują się w ogólnopolskie i lokalne akcje charytatywne. Bierzemy udział w akcji „Góra Grosza”, współpracujemy z fundacją „Pomóż i Ty”, której celem jest pomoc niepełnosprawnym dzieciom. Prowadzimy sprzedaż kartek świątecznych w ramach współpracy z nowosądeckim stowarzyszeniem „Sursum Corda”.
Szkolne koło PCK co roku organizuje zbiórkę maskotek na andrzejkową loterię fantową. Dochód przeznaczany jest na pomoc i dofinansowanie do wycieczek dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Wspólnie z opiekunami świetlicy szkolnej organizujemy zbiórkę pieniędzy na prezenty mikołajkowe dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Sączu.
Opiekunowie szkolnego koła PCK prowadzą zajęcia z podstaw udzielania pierwszej pomocy dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej w ramach współpracy z fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

foto foto foto foto foto fotologo
Szkolne Koło CARITAS
Opiekunowie: mgr Marta Lis, ks mgr Krzysztof Chwistek

Działalność wolontariatu rozpoczęła się wraz z przystąpieniem w roku 2007 do II Edycji Małopolskiego Projektu Przygotowującego uczniów do niesienia pomocy potrzebującym „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. Grupa liczy 34 wolontariuszy, w tym część byłych absolwentów.
Nasza działalność obejmuje pomoc dzieciom, staruszkom i osobom samotnym, dzieciom z Ukrainy, z Afryki w ramach „Adopcji na odległość”, współpracujemy z DPS w Klęczanach, założyliśmy Szkolne Koło „Caritas”.
Działania grupy zostały zauważone i docenione – jesteśmy dwukrotnym laureatem Małopolskiego Projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”.
W grudniu 2010 r. dodatkowo zostaliśmy wyróżnieni możliwością pokazania prezentacji w Filharmonii Krakowskiej. Obecnie zgłosiliśmy udział w piątej edycji projektu. Będziemy kontynuować działania z lat poprzednich i włączać się w aktualne akcje na rzecz potrzebujących.

foto foto foto fotologo
Uczniowski Klub Sportowy "ATLECI" Trzetrzewina
Założyciel i trener: mgr Jarosław Habela

UKS założono 10 grudnia 2004r. w Szkole Podstawowej w Trzetrzewinie. W początkowej działalności zawierał 3 sekcje: lekkoatletyczną, mini piłki nożnej i mini koszykówki. Obecnie działają sekcje: piłki nożnej i RugbyTAG.

Oprócz przygotowywania zawodników reprezentujących UKS i Szkołę na zawodach sportowych wielu szczebli, Klub organizuje corocznie zawody sportowe szczebla gminnego: Mistrzostwa Gminy Chełmiec w 4-boju LA, 3-boju LA oraz Gimnazjadę LA, a także zawody wewnątrzszkolne: Mistrzostwa Szkoły w mini Piłce Nożnej, Tenisie Stołowym indywidualnym i grach deblowych, wielobojach lekkoatletycznych, biegach przełajowych oraz wymyślonym przez p. Jarosława Habelę i dostosowanym do bazy sportowej szkoły Turnieju mini Piłki Nożnej Halowej 1x1.

Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego jest wieńczona licznymi sukcesami członków na szczeblu gminy, powiatu, województwa, a nawet na Mistrzostwach Polski. Nasze sukcesy sportowe prezentujemy TUTAJ.

<<<Strona główna
linia
adm.zst@gmail.com