baner
<<<Powrót
Ogłoszenia Dyrekcji Szkoły
linia
 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy 1 szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022.

Wykaz uczniów przyjętych do Oddziału Przedszkolnego.

pdf  Oddział przedszkolny.

Wykaz uczniów przyjętych do klasy I szkoły podstawowej.

pdf  SP klasa I.

.....

Ważne informacje na temat egzaminu ósmoklasisty.

pdf  Zmiany na egzaminie. pdf  Wymagania egzaminacyjne.

.....

Ważne informacje na temat pandemii koronawirusa.

pdf  Informacje ogólne. pdf  Szpitale. pdf  Pamiętaj! pdf  Kwarantanna.

pdf  Dla seniorów 1. pdf  Dla seniorów 2. pdf  Informacje dla obcokrajowców. pdf  Zasady kwarantanny.

.....

Dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Syna naszego Patrona Jacka Gałązki, który uczestniczył w nadaniu Imienia naszej Szkole.

Poniżej umieszczamy informacje przekazaną przez rodzinę Zmarłego.

pdf  Droga społeczności szkolna...

.....

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzetrzewinie
przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków

w każdą środę w godzinach: 10.00 - 13.00

.....

pdf  Ogłoszenie na temat ruchu pojazdów na terenie szkoły.

.....


STYPENDIA NAUKOWE
Dla uczniów:
Szkoła Podstawowa - średnia ocen: 5,4
Szkoły Średnie - średnia ocen: 4,8

.....

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzetrzewinie
przypomina uczniom o całkowitym zakazie wychodzenia za bramę ogrodzenia szkoły w czasie zajęć i przerw
(m.in. po piłki na szosę, do sklepu).
W przypadku łamania tego zakazu wzywani będą rodzice i stosowane najsurowsze kary statutowe.

.....

Uczniów Szkoły Podstawowej w Trzetrzewinie obowiązuje zakaz przynoszenia do szkoły przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia i życia
np. ostre narzędzia, petardy, lasery. W przypadku łamania tego zakazu wzywani będą rodzice i powiadamiana Policja.
Uczniów obowiązuje również zakaz przebywania w szkole dłużej niż 15 minut przed rozpoczęciem i 15 minut po zakończeniu zajęć szkolnych.

<<<Powrót
linia
adm.zst@gmail.com